Marlene Reisler – 2nd Degree Black Belt

1st Degree Black Belt, 8-11-2012

2nd Degree Black Belt, 8-2014

Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt- 2019

1st Degree Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt- 2022